Detail předmětu

Biofyzika

CESA-SBFYAk. rok: 2021/2022

Obecná biofyzika zahrnuje hlavní oblasti obecné a také lékařské biofyziky, a to zejména biofyziku membrán, smyslů, kardiovaskulárního a dýchacímu systému, optické metody laboratorní a klinické, rizika a biofyzikální interakce některých přístrojových metod, včetně elementů radiobiologie. Praktická cvičení a demonstrace seznamují studenty zejména se způsobem měření neelektrických parametrů živých organismů, které korespondují s obsahem teoretické části výuky.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen
- popsat fyzikální pole pro účely základních diagnotických metod,
- popsat a vysvětlit princip vlivu fyzikálních polí na lidský organizmus – na úrovni buněčné a orgánové,
- popsat a vysvětit vybrané kapitoly z orgánové biofyziky.
Získané znalosti a schopnosti vysvětlit prostudovanou problematiku budou ověřeny závěrečnou ústní zkouškou.

Prerekvizity

Získání základního přehledu v oblasti obecné a lékařské biofyziky s důrazem tzv. fyziologickou biofyziku a na působení fyzikálních faktorů na živé organismy.

Literatura

HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004. ISBN 80-902896-1-4. (CS)
NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1152-4. (CS)
HOBBIE, Russell a Bradley ROTH. Intermediate physics for medicine and biology. New York: Springer, 1997. ISBN 978-0-387-49885-0. (EN)
GLASER, Roland. Biophysics. Berlin: Springer, 2001. ISBN 3540670882. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Test 65 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obecná biofyzika zahrnuje hlavní oblasti obecné a také lékařské biofyziky, a to zejména biofyziku membrán, smyslů, kardiovaskulárního a dýchacímu systému, optické metody laboratorní a klinické, rizika a biofyzikální interakce některých přístrojových metod, včetně elementů radiobiologie. Praktická cvičení a demonstrace seznamují studenty zejména se způsobem měření neelektrických parametrů živých organismů, které korespondují s obsahem teoretické části výuky.

1. Struktura hmoty a její biofyzikální souvislosti
2. Biofyzika membrán
3. Biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu
4-5. Biofyzika smyslových modalit (sluch a zrak)
6-7. Orgánová biofyzika (biomechanika kardiovaskulárního a respiračního systému)
8. Biofyzika mechanických sil a ultrazvuku
9-10. Popis fyzikálních polí, základní vztahy
11. Vliv fyzikálních polí na živou hmotu, přehled aplikací
12. Přehled účinků ionizujícího záření na živou hmotu

Cíl

Cílem výuky je seznámení a osvojení základních fyzikálních zákonitostí biologických jevů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná (absence musí být nahrazeny po domluvě s vyučujícím), účast na přednáškách je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš