Detail předmětu

Bojová umění - Allkampf-jitsu

CESA-TV-ALLKAk. rok: 2021/2022

Allkampf-Jitsu (AKJ) je moderní bojové umění, využívající propracované asijské techniky boje. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje i na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce.

Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Realizace ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám. Ochrana zdraví a majetku obránce. Odražení jakéhokoliv útoku pomocí úderů, kopů, strhů, porazů, házení a páčení. Allkampf-jitsu je díky své jednoduchosti a účinnosti funkční již od prvních fází tréninku.

Prerekvizity

Dobrý zdravotní stav. Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova.

Doporučená nebo povinná literatura

www.allkampf-jitsu.cz (CS)
www.akjbrno.cz (CS)
- (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení, nácvik technik, rozvoj dovedností, rozvoj fyzické kondice, rozvoj psychické odolnosti, společně začátečníci a pokročilí.

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Začátečníci:
- BOZP
- základní sebeobranné návyky (komunikace s útočníkem, postoj, základní údery, kopy, vyproštění z úchopů, nácvik pádů, základy páčení, porazy)
Pokročilí:
- BOZP
- nácvik prvků kihon (kombinace, kata)
- techniky AKJ a jejich aplikace
- příprava na fighting (sportovní boj AKJ)
- zvyšování psychické a fyzické odolnosti
- boj s vlastní zbraní, improvizované zbraně

Cíl

Ochrana zdraví a majetku obránce. Odražení jakéhokoliv útoku pomocí úderů, kopů, strhů, porazů, házení a páčení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš